изпрати новина

За държавата на Гинка и хората

За държавата на Гинка и хоратаЗа държавата на Гинка и хората

През последните месеци станахме свидетели на един фарс, свързан с прехвърлянето на правото на собственост върху разпределителната електрическа мрежа – понастоящем все още собственост на „ЧЕЗ Разпределние България“ ЕАД, който все повече задълбочава убеждението на българските граждани, че живеят в държавата на абсурда.

Това, на което най-вероятно разчита г-жа Върбакова и тези, които стоят зад нея е, че като се изхожда от начина на мислене в системата на енергетиката, тихо и кротко керванът трябва да бъде оставен да си върви до 31.03.2018 г., когато „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД ще подаде заявление за формиране на цени за достъп и пренос до разпределителната мрежа пред КЕВР, „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД ще подаде завление до същата държавна институтция за формиране на доставна цена на електрическата енергия за новия ценови и съответно – новия регулаторин период.

“Кучетата“ ще полаят, КЕВР ще ги помилва по главите, определяйки цени за сектор „Електроенергетика“, изпълнявайки за пореден път социални задачи, а не задачи, свързани с балансиране на интересите на енергийните предприятия по веригата „производство на електрическа енергия, пренос, преобразуване, разпределение и снабдявани с електрическа енергия“.

Ще дойде лятото, Гинка ще седне на стола, а ние ще отидем на море и ще забравим. През лятото чак толкова много „електрика“ не ни е нужна, както през зимата. И така, керванът ще продължи да върви… Докога?!

Време е да започнем да задаваме въпроси, време е да се запитаме:

– Кой допусна нормативен вакуум в Закона за енергетиката относно прехвърлянето на акции и дялове на енергийни предприятия, зад които стоят активи, свързани с енергийната сигурност на държавата, като елемент отнационална сигурност?;

– По силата на какво българската държава даде правото на собствениците разпределителни електрически мрежи /в конкретния случай на „ЧЕЗ България“ ЕАД/ да осъществяват функиите и на обществени снабдители, на които всички ние, в качеството си на крайни клиенти на електрическа енергия си плащаме сметките, без никакви контролни правомощия на министъра на енергетиката върху този пазарен участник?;

– Какъв е маржът на печалба на крайните снабдители в сравнение с доставчика на електрическа енергия на ниво „мрежа високо напрежение“ /“Национална електрическа компания“ ЕАД/ при формирането на цените на електрическата енергия за крайни клиенти?;

– Кой позволи държавата да загуби дела си от 33% във всяко едно от елекроразпределителните предприятия, опериращи на територията на България и защо този дял е 33 %, а не 34%?;

– Защо при приватизацията на електроразпределителните предприятия държавата не си запази златна акция?;

– Възстановява ли се регулярно от страна на съответните обществени доставчици цената „задължения към обществото“, дължима за електрическа енергия отвъзобновяеми източници, като част от енергийния микс, на „Национална електрическа компания“ ЕАД, която от м. юли 2013 г. е задължена да плаща преференциалната цена за цялото количество „зелена енергия“,произвеждано в България“?;

– Какво ще случи с енергийната сигурност на държавата, ако случайно фирмата на г-жа Върбакова – „ИНЕРКОМ“ ЕООД, изпадне в несъстоятелност, предвид липсата на специална уредба и по този въпрос в Закона за енергетиката?;

– По силата на какво преговорите за прехвърляне на собственост върху акции, зад които стои електроразпределителна мрежа, находяща се в България се водят по чешкото право?.

Енергетиката е един от основните стълбове на държавността. Къде е държавата?! / проф.д.и.н.П.Иванов

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Сподели в социалните мрежи