изпрати новина

Оставка и съд иска за нарушеното въздушно пространство Николай Цонев

Оставка и съд иска за нарушеното въздушно пространство Николай Цонев

Ако някой е нарушил въздушното ни пространство, то министърът веднага трябва да бъде отстранен, а началникът на отбраната подведен по чл.387 от Наказателния кодекс. Това коментира бившият военен министър Николай Цонев информацията във Фрог и думите на Николай Ненчев, че руски самолети нарушават въздушното ни пространство.

Ето какво гласи и цитираният от Цонев член на НК:

„Чл. 387. (1) Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Ако от деянието са настъпили тежки последици или то се извършва системно от началник към подчинен, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години.

(3) (Нова – ДВ, бр. 89 от 1986 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи – от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6 .

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г., предишна ал. 3, бр. 89 от 1986 г.) Когато вредните последици са причинени по непредпазливост, наказанието е: по ал. 1 – лишаване от свобода до две години, по ал. 2 – лишаване от свобода до пет години.“

Отново започнаха руски самолети да ни наближават. Ние вдигаме двойка изтребители. Все по-тревожно става в Черно море.Това са думи на премиера Бойко Борисов.

Руски самолети летят в зоната на отговорност на България. Това са провокации, нашите изтребители са в готовност да ги прихванат. Това е силно обезпокоително, затова взимаме превантивни мерки. Само през последния месец има 10 такива случая. По думите му липсва комуникация, която страната ни се опитва да я възстанови.Това пък каза днес от военноморска база „Атия“ министърът на отбрланата Николай Ненчев. – Източник: pan.bg/

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Сподели в социалните мрежи