изпрати новина

Отворено писмо на Николай Цонев

Отворено писмо на Николай Цонев

Уважаеми Дами и Господа,

На 25 юни 2014г. лидерът на ПП ГЕРБ и народен представител от 42-то Народно събрание Бойко Методиев Борисов направи публично изказване пред националните медии, в което заявява: „Да признават банкрута и да викат МВФ“. Тези негови думи са отправени в коментар относно банковия сектор и финансовата ситуация в България и са адресирани към действащото тогава правителство на Р.България. Изказването на Бойко Борисов е излъчено по националните телевизионни медии и е отразено от националните печатни издания.

В последвалите дни този коментар на Бойко Борисов е допълнен от други негови изказвания пред средствата за масово осведомяване, чрез които се внушава, че България е изпаднала в състояние на фалит и че е от остра необходимост българското правителство да изтегли 6 милиарда заем от Международния валутен фонд (МВФ).

Чрез изказванията си и изпратените медийни послания, публичната личност Бойко Борисов злоупотреби със своето обществено положение, спомогна за разпространяването на неверни сигнали за несъществуващ срив на банковата система и създаде неоснователна паника у българското население и допълнителен натиск върху националния финансов сектор.

Съгласно българския Наказателен кодекс: „Чл. 107. Който с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения разстройва или подравя промишлеността, транспорта, селското стопанство, паричната и кредитната система, други стопански отрасли или отделни стопански предприятия, като използува държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като възпрепятствува тяхната дейност, или като не изпълнява възложените му важни стопански задачи, се наказва за вредителство с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.“ и „Чл. 326. Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години.“

На 1 юли 2014 г., от името на „Движение за справедливост- РПГ“, аз официално подадох Сигнал до Главния прокурор на Република България– Сотир Цацаров, чрез който сезирам съответния орган относно извършеното престъпление от Бойко Борисов. Сигналът е регистриран под номер 5917 от 01.07.2014.

На 27 май 2015 г., близо една година след подаване на Сигнала, аз все още не бях получил каквато и да е информация относно предприетите по него действия. Поради това обстоятелство и желанието ми Върховна касационна прокуратура да изпълни задълженията си за уведомяване на лицата, подали сигнали, за произнасянето на прокурора по съответните сигнали, аз подадох към Главния прокурор писмено искане за предоставяне на информация.

В отговор на молбата си, получих писмо-отговор от отдел „Специализиран“ на Върховна касационна прокуратура, подписано от прокурор А. Матосян, с което съм уведомен, че за проведените действия по подадения от мен сигнал и резултатите от тях ще бъда уведомен съгласно разпоредбите на НПК.

Днес, 04 юли 2016 г., вече две години, след като съм подал сигнала срещу Бойко Борисов,аз все още не съм получил каквато и да е информация или постановление на прокурора, с което да бъда уведомен за образуване или за отказ от образуване на досъдебно производство по подаденото от мен писмено съобщение.

С настоящото писмо призовавам българската общественост, компетентните органи и по-конкретно – магистратите от европейската мисия за независим анализ и оценка на българската прокуратура да проведат пълна и щателна проверка на описания случай.

С уважение:

04.07.2016 г. / Н. Цонев/


Поздрави,
Пресофис
НОВА АЛТЕРНАТИВА
+359 878 24 7626

Източник: spravedlivostrpg.com/

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Сподели в социалните мрежи