Алтернативен изход от демографската криза в България

Алтернативен изход от демографската криза в България

Какво се прави по въпроса с изследване на способностите, уменията и квалификациите на сирийските бежанци, с цел тяхното насочване в сектори, за които се изисква работна сила?

Грижата само и единствено за плътското им оцеляване ще доведе тези хора до пълно автосегрегиране и изолация, подобно на това в ромските гета. Толкова ли може българското държавно управление?
България е в дълбока демографска криза, хората в работоспособна възраст стават все по-малко, квалифицираните – дори по-малко. Да си припомним недалечната 2008 г., когато щяхме да внасяме работна сила, с нещо подобно на „зелени карти“. Днес все по-малко работещи внасят все по-малко осигуровки. Миналата година на 100 работещи се падат 80 пенсионери, а съотношението, при което разходопокривната пенсионна система може да бъде устойчива, е един пенсионер на трима работещи.

Според доклад на Световната банка, България е на път да се превърне в „страната с най-рязък спад в света в съотношението между застаряващо население и население в трудоспособна възраст“. Около средата на века работещите хора ще са с 40% по-малко, един от всеки трима българи ще е на възраст над 65 години и едва половината от всички българи ще са в трудоспособна възраст. Тогава разходите за пенсиите ще превишават приходите от осигуровки с почти 15 млрд. лева. А стандартът на живот на пенсионерите ще е все така мизерен като сега. Днес 60 на сто от хората на възраст над 65 години са в риск от бедност или социално изключване.

Сега имаме човешки трудов ресурс, но цялата държавна машина се е съсредоточила в безуспешна борба с битовите условия и осигуряването на елементарни хигиенни нужди на бежанците.

Къде е интегрирания подход? Къде са консултантите по заетост и насочване към подходящи работни места? Всичко се управлява сякаш на добра воля, кой както се включи. Целта не е да строим лагери и плетове; да отглеждаме безпомощни хора, на които нито позволяваме да се грижат сами за себе си, нито осигуряваме хуманно условия на живот.
Източник: novaalternativa.bg/

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Сподели в социалните мрежи

Check Also

Криворазбраната окупация

Криворазбраната окупация

Изглежда широката интерпретация на окупацията на СУ измества обществения фокус и разбиране в неправилна посока. …

One comment

  1. Camelia / Este foarte incurajatoare marturia ta.Ma bucur mult pentru tine si pentru alegerea facuta.Dumnezeu sa va bitceuvinneze!P.S. Va urez de pe acum,Casa de piatra si sa fiti o familie fericita!:)