За опита наречен начална военна подготовка или „нещо като военно обучение”

За опита наречен начална военна подготовка или „нещо като военно обучение”Връщането на военното обучение в училищата и университетите, заложено в Закона за отбраната и въоръжените сили  и в Закона за резерва вече е факт, а средствата за провеждане на подготовката на учениците и на обучението на студентите ще се планират и осигуряват от опоскания от политиците бюджет на Министерството на отбраната. Сигурно е така защото до скоро за здравеопазването оценки даваше бившия вътрешен министър, а в Министерството на образованието се занимаваха с туризма на властимащите. Рецептите с обвинения на Цветан Цветанов и алкохолните воаяжи на Вежди Рашидов съвсем не са блед спомен от миналото.

Не е трудно е да се направи оценка защо това се случва точно сега и дали има връзка с усложнената международна ситуация в Близкия Изток, която вече дава отражение не само на безстопанствената ни и неохраняема граница, но и в кварталите на София, където броя на продавачите на дюнери рязко нарастна. Самоопределили се експерти поемат всеки случай на нелегален емигрант (кой знае защо наречен бежанец) като знаме  и това направи военната тема от известно време насам особено актуална. А за войната във всичките й разновидности всички знаем, че трябва да се учим и подготвяме още от най-ранна възраст. И Министерството на отбраната като един истински политически Прометей,  опитвайки се да се измъкне чрез нов проблем от многобройните онаследени от управлението на ГЕРБ, реши да започне своята образователна дейност сред младото поколение.

Тъй нареченото военно обучение в  средното образование ще е само на теория и ще се провежда в девети и десети клас в рамките на пет часа, в т.нар. часове на класния. В тях тези от деветокласниците, които все още не са си намерили друго по-приятно незадължително занимание със съученичките си в парка или близките кафенета ще се запознават със задълженията си като български граждани по отбраната на страната, оказването на помощ на населението и други подобни.

Това е правилно защото желязото трябва да се кове докато е горещо! Темите за IX клас ще бъдат провеждани от „най-подготвения“ в тази област на военната наука и отбраната на страната – Класната. И сигурно часовете ще имат съдбата на тези по полово възпитание, защото резултатите от последното проучване от 2012г. на PISA, за четивна грамотност показа, че над 40% от българските деветокласници са функционално неграмотни, т.е. не разбират смисъла на текстовете и не могат да извличат от тях важната информация, а външното оценяване   по математика показа, че през 2009 г. учениците не успяха дори да достигнат нивото от 2000 г., като не могат да разчитат графики и се затрудняват с текстовите задачи.

Пред вероятно празните чинове на учениците в десети клас заети с частни уроци за успешно представяне на задължителните матури пък ще бъде представяна някогашната славна история  на Българската армия и сегашното нерадостно и жалко съществуване на остатъците от Въоръжените ни  сили. Класния ръководител и военнослужещ  или  цивилен служител на сключен граждански договор в ролята на магьосници, съвместно ще се опитват да си изясняват мисиите и задачите на непритежаващите бойни способности войскови формирования. Особено внимание ще бъде обърнато на участието им в операции извън територията на страната като единствената възможност за заделянето на бели пари за черни дни, и  целите и задачите на гордостта и бъдещето на войската ни при управлението на ГЕРБ- вехтите войводи от резерва на Въоръжените ни сили.

Теми като  “Въоръжените сили на Република България – история и настояще”, “Въоръжения и екипировка на военнослужащите във видовете въоръжени сили”, “Приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България”, със своето съдържание и съвременно звучене несъмнено ще се превърнат в безкраен извор за подмятания и шеги върху гърба на военнослужещите и техните семейства.

Разбира се това шокира родителите и развълнува не само обучаемите,  които с трепет очакват среща с неочакваното, но най-вече  техните учители, които се надяват с връщането на тези часове в училище да се върне и дисциплината от преди няколко десетилетия. Фантазиите, че с „дидактика“ може да се вкара патриотизъм в главите на съвременното подрастващо  поколение към държавата България, която е липсвала  при  решаването на досегашните им проблеми, едва ли ще създаде у тях обосновано усещане за сигурност, самочувствие и перспективни хоризонти за индивидуално израстване…”Просто може би, ама надали”!

И ако обучението в средния курс ще е нещо като задължително, то обучението на студентите ще е нещо като избираемо и доброволно. Така бъдещите бакалаври и магистри ще могат да преминават курсове по начална  и/или  специална военна подготовка по избран курс от Каталога на курсовете, обявен от министъра на отбраната след решение на академичния съвет на висшето училище. На любознателните и все още запазилите своето детско любопитство студенти предстои  среща в рамике на 90 часа с тежката артилерия на Министерството на отбраната- преподаватели от военните академии и висшите военни училища, военнослужещи или преподаватели от гражданските ВУЗ.

В началната подготовка  ще се изучава  строева, тактическа и огнева подготовка, действия при терористични актове, ядрена, химическа и биологическа защита и опазване на околната среда, инженерна подготовка, спасителни и евакуационни дейности, оказване на първа медицинска помощ.

Специалната военна подготовка ще предлага знания по огнева, тактико-специална, свързочна и морска подготовка, оцеляване, топография, топогеодезия, ориентиране и общовойсково разузнаване.

Младите хора почувствали потребността и необходимостта да притежават познания и да придобият умения, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната си сигурност, ще имат възможността непосредствено да се докоснат до спомените на своите родители за прелестите на отменената задължителната наборна военна служба. Така те вече ще бъдат в състояние самостоятелно да извършват за себе си „Стратегически преглед на сигурността и отбраната  на  страната”  и да участват пълноценно в дебата  „необходимо ли е национално съгласие по темите за отбраната и националната ни сигурност”.

На всеки от успешно завършилите курса за обучение по военно дело, ще бъде връчена по една „Бяла книга на отбраната и въоръжените сили на Република България-2010” с личен автограф от Аню Ангелов- министъра   на отбраната останал завинаги печално известен с най-омразния във войската ни псевдоним.

Въвеждането на подобен тип военно обучение в училищата и университетите при състоянието на българската образователна система е напълно безползено, обречено и дори вредно. Опитът  с часове академична  теория, да бъдат изградени „защитници на териториалната цялост и националния суверенитет” в най-добрия случай само ще забавлява  учениците и студентите останали от любопитство в час. Защото те  няма придобият това от  което наистина имат нужда – практическите  умения как да реагират адекватно при военни конфликти, терористични актове, бедствия,  аварии и катастрофи.

А всички вече нееднократно за последните няколко години се   убедихме, че „Господ вече не е Българин” и  ако има нещо по-страшно от тези злини за съвременното общество, то това са импровизираните емоционални действия на неподготвени хора  намиращи се в пострадалите  райони   при кризисна ситуация.

„Ние ще дадем и някакво военно патриотично възпитание към ценностна ориентация и нагласи за родолюбие, достойнство, чест, дълг, отговорност към страната” твърдят от Министерството на отбраната!

Да наистина при тази му форма резултата от военното обучение ще е някакъв, но в никакъв случай няма да бъдат придобити знания,   опит и компетентности за справяне с проблемите  пред сигурността на страната и личната сигурност, защото в тази  относително плаха инициатива за въвеждане на един минимален образователен стандарт по отношение на отбраната на страната,  Министерството на отбраната остана неразбрано и среща отпор в не само в Министерството на образованието но и в учебните заведения.

Всичко това показва, че държавата България отново трябва да тръгне на училище – училище за оцеляване като държава, защото управление без знание, морал и вяра неминуемо ни води до нерадостната съдба на безславен прах в историята на народите.

НОВА АЛТЕРНАТИВА, следвайки заветите на хан Кубрат още от първия ден на своето съществуване, чрез своята програма предлага България да тръгне отново на училище-училище за децата ни, училище за семействата ни, училище за политиците ни, училище за бъдещето на Нова България.

И нека всички ние заедно като народ, чрез националното си съгласие да възродим духа на българското училище като носител на вековните български традиции за морал, чест и национално достойнство.

полк. (о.з.), проф. д-р Стойко Стойков

Източник: novaalternativa.bg/

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Сподели в социалните мрежи

Check Also

Криворазбраната окупация

Криворазбраната окупация

Изглежда широката интерпретация на окупацията на СУ измества обществения фокус и разбиране в неправилна посока. …