Контролна комисия

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ – Състои се от Председател и двама членове, както следва:

Йорданка  Костадинова Бачева – Председател на Контролната комисия на ПП Нова Алтернатива. Родена е през 1964г., семейна с две деца. Магистър по икономика, финанси и държавна администрация с над двадесет и пет годишен професионален опит. Експерт в областта на управлението и контрола на публичните финанси, данъчния и митнически контрол. Сертифициран експерт-проверител на икономически измами.

Силвия Иванова Стоянчева-Кьосева – Член на Контролната комисия. Родена е през 1982г., семейна с едно дете. Юрист в областта на гражданското, вещното, търговското, облигационното и данъчно право.

Димитринка  Нейкова Димитрова – Член на Контролната комисия. Родена е през 1961г. с едно дете. Магистър по икономика, право и застраховане. Управлява счетоводна кантора.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари