Политически съвет на партията

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН – роден през 1977 г. в град София. Mагистър по промишлено и гражданско строителство от УАСГ. Притежава дългогодишен опит като проектов директор в консултантска фирма във Великобритания. Към момента развива частен бизнес и е представител на Британски консултантски организации.

БОРИС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ – роден през 1959 г. Инженер, магистър по геодезия в УАСГ. Развива собствен бизнес от 1991 г. Представлява няколко големи международни компании в България.

ДИАНА ПЕТРОВА БУРОВА-МИКОВА е родена през 1983 г. Магистър със специалност „Финанси“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград. Има следдипломна квалификация по „Банково дело“ към Център за професионално обучение по програма на ЕС за развитие на човешкия капитал.

ЕВА ЕМИЛОВА КАЛЧЕВА е родена през 1966 г. Тя е представителят на Нова алтернатива, който ще отстоява правата на хората в неравностойно положение. Завършила е гимназия с разширено изучаване на италиански език, владее английски и руски език. Има над 20 години трудов стаж в сферата на търговията и хотелиерския мениджмънт.

КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА НЕЙКОВА – заместник-председател на ПП Нова алтернатива. Родена е през 1969 година, семейна с две деца. Заместник-министър на отбраната в периода 2008-2009 г. Завършила е право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Има и професионална квалификация „Регионалистика и Европейска интеграция“. Притежава над 20-годишен опит като експерт в областта на административното право и изборното законодателство, събирането на публични вземания и в държавната администрация. Била е юрисконсулт на Териториалното поделение на НОИ в гр. Русе и директор на РД на Агенцията за държавни вземания. В ТД на НАП гр. София ръководи отдел „Принудително изпълнение“. Била е член на Централната избирателна комисия и е участвала като експерт във Временната парламентарна комисия на 41-во Народно събрание за подготовка на Изборен кодекс.

ЛЮБОМИР МАЛОСЕЛСКИ – е най-младият член на политическия съвет. Той изразява и защитава интересите на младите и активни българи. Роден е през 1985 г. Завършил е математическа гизназия, след това Техническия университет в София специалност „Стопанско управление“. Магистър със специалност „Финанси“ и следдипломна квалификация „Право“  от УНСС.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ – председател на ПП Нова Алтернатива. Роден е 1956г., семеен с две деца. Министър на отбраната в периода 2008-2009 г. Има висше инженерно и военно образование от ВНВАУ „Г. Димитров“ – Шумен и от Военната академия за противовъздушна отбрана “А. М. Василевски“ в Киев. Магистър по икономика в УНСС и по философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по маркетинг в УНСС и дългогодишен преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Има следдипломни и професионални квалификации в Институт по общественост и политика в Холандия, Висша административна школа в Рим, Немски университет за административни науки Шпайер, Федерална академия по публична администрация Берлин и др.

НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ ВАНКОВ – роден е на 8 септември 1975 г. в гр. Казанлък. Завършва специалност „Маркетинг“ в УНСС през 2000 г., а кариерата си на преподавател започва в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ през 2002 г. От 2008г. е главен асистент. Преподава маркетинг, управление на маркетинга, интернет маркетинг и политически маркетинг. Бил е лектор в няколко висши учебни заведения.  Автор е на десетки статии в областта на маркетинга и Интернет маркетинга. Съавтор е на учебниците „Управление на маркетинговата дейност на организацията“, „Маркетинг“и „Ключ към маркетинга“. Николай Ванков е участвал в редица изследвания за маркетинговата дейност и маркетинговите стратегии на организациите в България, координатор и съавтор е на международни изследвания и проекти. През 2012 г. прави изследване за влиянието на Интернет върху маркетинговите стратегии и тактики на бизнес организациите и защитава своята докторска дисертация.

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА – е експрет в областта на публичната администрация и управлението на човешките ресурси. Тя е магистър по икономика от УНСС в София, със следдипломна квалификация по мениджмънт и специализация по управление на проекти и програми на ЕС, доктор по Администрация и управление. Участвала е в разработването и реализирането на над 15 европейски проекти. Преминала е множество международни обучения и специализации. Преподавател е по публична администрация в три университета. Участвала е в обучения, организирани от Националното училище по администрация на Франция /ENA/, Висша школа по публична администрация в Рим, Академията по публична администрация във Виена, Училището по публична администрация на Дания, Академията по публична администрация в Германия и др. От 1999 г. до 2009 г. тя заема ръководни позиции в администрацията на Министерски съвет на РБългария. Член е на Управителния съвет на Професионалното обединение на държавните служители.

ТЕОДОР ДИМИТРОВ ОДРИНСКИ – инженер и икономист. Роден през 1969 г. Магистър от Националния военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново, със следдипломна квалификации от УНСС „Управление на европейски проекти“. С богат професионален опит в сферата на управлението на привлечен капитал. Докторант в Института по история при Българска академия на науките в областта на военната история. Независим експерт за оценка на тежки бронирани машини. Председател на УС на Център за изследване на мира. Секретар на Комитета на випускниците на Националния военен университет.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари