Политики

 1. Политика за семейството и децата.
 2. Политика за сигурност, свобода и по-добри условия за живот на всички домакинства.
 3. Патриотична политика, съхраняване на културно-историческите ценности и достойнството на българите.
 4. Политика за подкрепа на микро, малките и средни предприятия.
 5. Политика за по- добра бизнес среда
 6. Политика за образование, насочено към реализацията на младите хора в живота
 7. Политика за напълно безплатно здравеопазване за осигурените лица, децата и хората в невъзможност  да се грижат за себе си.
 8. Политика за подкрепа на лекарите и медицинския персонал за по-добри условия на труд, професионална квалификация и реализация в България.
 9. Политика за насърчаване на спорта и физическата активност през целия живот за повишаване на здравния статус на нацията.
 10. Предвидима и устойчива енергийна политика.
 11. Защита на потребителите от монополите.
 12. Финансова стабилност и прозрачна данъчна политика.
 13. Достойна българска армия и полиция в защита на сигурността на гражданите.
 14. Професионална и политически неутрална държавна администрация
 15. Политика за чиста природа и околна среда
 16. Политика за развитие на земеделието и подкрепа на българския земеделски стопанин
 17. Политика за водите, водния баланс и напоителните системи

Прочетете предизборната програма на НОВА АЛТЕРНАТИВА:

Предизборна програма

ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

Сайта не носи отговорност за написаните коментари