Защо Нова Алтернатива


НОВА АЛТЕРНАТИВА идва в българския политически живот, за да поеме отговорност. Отговорност за защита на свободата на всеки гражданин и за прогреса на нацията. Отговорност, споделена с всички, които споделят ценностите на истинската парламентарна демокрация. Отговорност за гарантиране на шансовете на индивида и върховенство на реда и правото в обществото. Двете демократични ценности са неотменимо свързани и създават политическия баланс, който води държавата напред.

НОВА АЛТЕРНАТИВА е патриотична партия. Ние изповядваме патриотизма като висша политическа ценност, която защитава националния интерес, допринася за националната гордост и поддържа любовта към българското.Патриотизмът обединява усилията на знаещите и можещите за постигане на конкретна свобода, тук и сега, вместо абстрактната свобода, която незнаещите и неможещите искат да упражняват като свободия.

НОВА АЛТЕРНАТИВА е либерална партия. Ние се борим за гарантиране на фундаменталните права и икономическата свобода. Ние се противопоставяме на държавната принуда и монополната власт. Само така може да бъде гарантирана честта и достойнството на всеки човек. Всеки български гражданин трябва да има равни права и равни задължения към обществото. Държавата не може да води в този процес, може да води гражданското общество.

НОВА АЛТЕРНАТИВА е партия от политическия център. Ние поставяме в центъра на своите усилия изграждането на патриотично-либерален политически модел за управление на държавата. Гражданите и градивното взаимодействие между тях е в основата на неговата реализация. Това е модел, който нито левите, нито десните партии биха „обикнали“, защото тяхното съществуване и редуване във властта зависи от поддържането на противопоставяне в обществото – на бедни и богати, на граждани и селяни, на имащи и нямащи, на образовани и необразовани, на служители и предприемачи и т.н. Без колебание ние искаме да им представим нашата балансирана алтернатива – гаранции за свобода, право на защита, отговорност към останалите граждани. Ние сме за либерална политика със социално лице, която поощрява предприемчивите, но не забравя за останалите.

НОВА АЛТЕРНАТИВА е партия на толерантността. Толерантността е най-силният двигател на прогреса в отвореното общество. Нашата толерантност обаче свършва там, където започва потъпкването на гражданските права. Ние сме за държава, в която властва правото и против държава, в която върлува полицейщината. Правовата държава служи за защита на свободата, а не за нейното ограничаване.

НОВА АЛТЕРНАТИВА е партия на новата политика към младежта и образованието. За нас образованието е сред основните граждански права, защото е най-важната предпоставка за самоопределението и свободата на човека. За нас то е най-важната инфраструктура – защото без образование магистралите ще водят към неграмотните деца на България, които с протегната ръка търсят милостиня. Ние сме за образование, базирано на личните компетенции и включващо усилията на достойно платени учители, на заинтересовани родители и на цялото общество. Това ще даде на младите хора възможността да развият потенциала си в България, да участват пълноценно в обществения процес и да създават нови проспериращи алтернативи!

НОВА АЛТЕРНАТИВА е партия на силната икономика и високата заетост. Силна е тази икономика, която произвежда и конкурира, която държавата стимулира, а не стопира. Силна е икономиката, която не разчита на бюрократично разпределение на финансови фондове, а привлича инвестиции и насърчава предприемачеството. Силна е икономиката, когато конкуренцията е призната, честна, открита и реална. Ние сме за възраждането на българската индустрия, на знанието и на селското стопанство и сме против политическите протекции на монополното положение на тръстове и картели.


Сайта не носи отговорност за написаните коментари