Заявление за членство

nova_alternativa-300x126Членуването в политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“  е доброволно.

Член на партията може да стане всеки български гражданин, който:

1. има навършени 18 години и е дееспособен;

2. притежава избирателни права;

3. не членува в друга политическа партия;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. приема устава и програмата на партията и споделя нейните цели и начините за постигането им.

Всеки който желае да стане наш член трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ- ДЕКЛАРАЦИЯ за членство, което може да подадете към местната организация по постоянен или настоящ адрес. Адресите на тези организации може да намерите в нашия сайт в раздел „Контакти“.

Новоприетите членове се вписват в съответния областен регистър по местоживеене.

 

Благодарим Ви, че се присъединихте към нас!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари